Slovensko panevropsko gibanje (SPG) je nevladno in nepridobitno združenje državljanov. Zavzema se za krepitev in obogatitev povezovanja Slovenije z drugimi evropskimi narodi in državami, za krepitev slovenske prisotnosti v Evropi in v evropskih ustanovah ter vseevropskega sodelovanja. Dejavnost društva temelji na spoštovanju evropske kulturne dediščine, zlasti njenega antičnega in krščanskega izročila in na spoštovanju vrednot človeškega dostojanstva, nenasilja, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, večstrankarske politične demokracije, tržnega gospodarstva, miroljubnega sožitja in mednarodnega sodelovanja in varovanja človekovega okolja. 

Cilj društva je, da si po svojih močeh prizadeva za uresničitev Združenih držav Evrope, v skladu s Strasbourško deklaracijo Panevropske unije z dne 12. maja 1973

Društvo si bo prizadevalo vplivati na druge javne dejavnike, državne organe, politične stranke in javno mnenje z namenom utrjevanja navedenih vrednost, ne bo pa sodelovalo v boju za politično oblast in tudi ne na volitvah v državna predstavniška telesa.
Slovenci smo s svojimi predstavniki sodelovali že na ustanovnem kongresu Panevrope na Dunaju leta 1926, kjer je delegacijo vodil dr. Anton Korošec. V kraljevini Jugoslaviji je imela Slovenija svoj nacionalni odbor Panevrope, z nacistično zasedbo Slovenije pa je bila dejavnost Panevrope na slovenskih tleh prekinjena in prepovedana vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991, ko je bila ideja obnovljena kot Slovensko panevropsko gibanje.

Od ponovne ustanovitve je SPG postalo prepoznavna in pomembna nevladna organizacija na področju zunanjih odnosov, predvsem pri zadevah Evropske unije in transatlantskih povezav. Aktivno smo se vključili v razprave o vstopu Slovenije v zvezo NATO in Evropsko unijo, izrazili mnenje o nasledstvenih vprašanjih, vprašanjih odnosov s sosednimi državami in podpirali razvoj slovenskih narodnih manjših. SPG tako podpira slovenske državne interese, spodbuja slovensko kulturno identiteto in se zavzema za državotvorno delovanje politike.

Delovanje SPG zaznamujejo tudi odmevne okrogle mize in srečanja z gosti, ki jih prirejamo večkrat letno. Na njih so sodelovali ne le slovenski temveč tudi ugledni mednarodni politiki, gospodarstveniki in akademiki. Vrh mednarodnega udejstvovanja predstavljajo mednarodne konference, na katerih sodelujejo vse generacije iz celotne Evrope. Njihov namen je razpravljati o aktualnih mednarodnih vprašanjih, ki neposredno zadevajo Slovenijo, Evropsko unijo in širšo mednarodno skupnost.

Poleg priprave lastnih dogodkov se redno udeležujemo tudi dogodkov, ki jih organizirajo druge panevropske organizacije. Tako smo močno vpeti v mednarodno mrežo in njeno delovanje, s čimer prispevamo k izmenjavi mnenj in vizij ter združujemo različne poglede na raznovrstne teme, kar lahko pomaga tudi pri konkretnem soočanju z različnimi problematikami.

Zaradi izvajanja aktivnosti na področju zunanje politike in evropskih zadev ima SPG status društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev v okviru ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

Članstvo v SPG

Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki sprejme cilje SPG in pisno izrazi željo postati član društva. Član društva lahko postane tudi tujec.

Pri delu društva lahko brez pravice odločanja in glasovanja sodelujejo bodisi kot posamezniki ali kot pravne osebe tudi pridruženi člani, podporni člani in simpatizerji.

Za včlanitev v društvo mora kandidat podpisati pristopno izjavo, ki ga zavezuje, da bo spoštoval cilje društva.