Predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, Laris Gaiser, pojasnjuje, da Slovensko panevropsko gibanje ni del nobenega protestnega odbora in se tudi v bodoče ne bo priključilo javnim shodom, katerim smo priča v zadnjih dneh in mesecih. Gaiser se je na povabilo ustanoviteljev sestal z Odborom za vseslovensko ljudsko vstajo z namenom pridobiti čim boljšo sliko, vpogled in razumevanje tega družbenega fenomena. Institucionalna in zgodovinska vloga Slovenskega panevropskega gibanja je vselej bila tudi opozarjanje na umetno ustvarjena družbeno-politična razhajanja in na nujnost reševanja sistemskih problemov Republike Slovenije.

V SPG že dolga leta opozarjamo na probleme in težave, ki pestijo Slovenijo in so posledica korupcije, klientelizma in netransparentnosti. Gaiser izraža svojo naklonjenost vsem državljankam in državljanom, delavkam in delavcem, ki vsak po svojih najboljših močeh in zmožnostih opozarjajo na te družbene anomalije, katerih posledice smo morali nositi mi, državljani. Potrebno je poudariti, da posledic nespametnih in umetno zrežiranih političnih iger ne smejo trpeti državljani! Gaiser prav tako z naklonjenostjo gleda na tiste, ki želijo pozitivno, brez nasilja, prispevati k reševanju stanja v naši državi in poziva protestnike k miroljubnemu izražanju mnenja.

Stališče predsednika SPG Gaiserja je, da je za stabilnost Republike Slovenije in tudi same Evropske unije potrebna čimprejšnja uskladitev in izoblikovanje jasnih stališč in dolgoročne vizije razvoja države. Ta stališča pa naj se kanalizirajo preko obstoječih ustavnih institucij oziroma koordinacijskega omizja s političnimi predstavniki Republike Slovenije in protestniki.

SPG bo tudi tokrat v skladu s svojo zgodovinsko vlogo puščala odprta vrata za dialog in je hkrati pripravljena odigrati vlogo vmesnega člena med protestniki in predstavniki politične oblasti z namenom, da čim prej dosežemo nujne reforme in želene spremembe. Le na tak način lahko v Sloveniji zagotovimo družbeni konsenz, ponovni gospodarski zagon in socialno blaginjo ter skupaj ustvarimo boljšo prihodnost. Slovenija je enostavno premajhna, da bi umetno ustvarjena notranjepolitična nasprotja zavirala izkoriščanje njenih naravnih, kulturnih, družbenih in geostrateških danosti, hermetično zaprt politični sistem pa bi preprečeval vstop novih, svežih družbenih idej, ki jih imajo predvsem dobro izobražene mlade generacije.

Gaiser pozdravlja zdrave in konstruktivne namene protestnikov, predvsem pa njihove sveže ideje, ki jih je ne glede na heterogenost protestnikov mogoče jasno identificirati. Zato je potrebno čim prej najti skupni imenovalec vseh predlogov in jih preliti na papir. Vendar pa Gaiser nasprotuje vsakršnemu izkoriščanju pozitivnega momenta za parcialne interese s strani starih političnih obrazov z novimi maskami.

Gaiser prav tako podpira reforme političnega sistema v smeri večje demokratičnosti, integritete, odprtosti in odgovornosti. Umetna delitev naroda, načrtno ohranjanje kaotičnega stanja in raznarodovalna politika ne vodijo Slovenije v boljši jutri, temveč so jo prikovali tja, od koder bi morala po osamosvojitvi odpluti proti napredku, blaginji in svetli prihodnosti.

Napočil je čas, da se okorel in hermetično zaprt politični sistem Slovenije odpre za nove, sveže ideje, predvsem pa nove, mlade generacije, ki niso obremenjene s preteklostjo in imajo vizijo prihodnosti, kje bi morala biti Slovenija ne le po 20 letih samostojnosti temveč tudi več deset let kasneje. SPG opozarja, da je prav ta nepropustnost političnega prostora lahko zanj usodna, saj lahko pripelje do še večjih družbenih in socialnih nemirov.

Ker tudi Slovenskemu panevropskemu gibanju ni vseeno za Slovenijo!