Konec hladne vojne je brez dvoma eden izmed prelomnih trenutkov v zgodovini. Bipolarni svet se je sesul, vendar kaj ga je nadomestilo? V zadnjih dveh desetletjih se je porodilo veliko različnih idej, teorij in napovedi prihajajoče svetovne ureditve. Knjiga kritično ovrednoti te teze ter izpostavi nujnost novega teoretičnega pojmovanja koncepta moči ter nove znanstvene paradigme v mednarodnih odnosih. Avtor nato analizira trenutne odnose moči v mednarodni skupnosti, kar ga pripelje do zanimivih ugodovitev, na podlagi katerih predstavi provokativno tezo o novi bipolarnosti.

Več o knjigi...