Ob robu mednarodne konference z naslovom "Večdimnezionalnost evropske zunanje politike", ki jo je organiziralo Slovensko panevropsko gibanje, je Luccio Caracciolo (direktor geopolitične revije LIMES) imel intervju o geopolitiki, odnosih med EU, ZDA in Rusijo, razmerah v Ukrajini ter drugih aktualnih vprašanjih v mednarodni skupnosti.

Intervju je bil objavljen v Sobotni prilogi (1. 3. 2014), spletna različica pa je dostopna na http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/hladna-vojna-se-ni-nikoli-koncala.html.