Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko organizira šesti večer tematskih razprav Sedanjost in prihodnost, ki bo potekal v sredo, 4. marca 2015, ob 17. uri v Central Hotelu (dvorana Emona I, 6. nadstropje).

V razpravi bodo sodelovali dr. Frane Adam, mag. Marko Bitenc, dr. med., dr. Miha Brejc, dr. Darko Darovec, dr. Stane Granda, ddr. Igor Grdina, dr. Peter Jambrek, dr. Dean Komel, dr. Aleš Maver, mag. Damjan Mihevc, Andrej Možina, dr. med., dr. Iztok Simoniti, dr. Ivan Štuhec in dr. Jože Vižintin. 

Več o dogodku lahko najdete tukaj