Slovensko panevropsko gibanje je izdalo zbornik z naslovom European Citizens for European Foreign Policy (Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko). Zbornik je izšel kot končni izdelek istoimenskega projekta, ki je potekal od avgusta 2013 do januarja 2015.

Zbornik obravnava evropsko zunanjo politiko z več vidikov: geopolitičnega, varnostnega, gospodarskega in državljanskega. Avtorji prispevkov so ugledi slovenski in tuji akademski strokovnjaki in diplomatski predstavniki, med drugim Adrian Hyde Price, David Criekemans, Alistair Shepherd, Carlo Jean, Iveta Radičová, Lamberto Zannier, Valentin Inzko, Erhard Busek idr. Zbornik hkrati odraža tudi zaključke in glavne poudarke mednarodnih konferenc, ki so bile organizirane v sklopu prej omenjenega projekta.

Do zbornika lahko v elektronski obliki dostopate tukaj.