Prvi predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, dr. France Bučar, je izdal novo knjigo z naslovom Prelom, do katerega ni prišlo. Knjiga govori o družbeni stvarnosti v Sloveniji, ki jo je v zadnjih dvajsetih letih ustvarila politična, gospodarska in akademska elita. Bučar v knjigi analizira razloge za stanje, v katerem se je znašla slovenska družba ter izpostavi nekaj smernic, kako bi lahko bila Slovenija uspešnejša v vse bolj globaliziranem svetu.

Več o knjigi lahko preberete tukaj.