Podpredsednik Slovenskega panevropskega gibanja, prof. dr. Peter Zimmermann, je znatno prispeval k izdaji še ene knjige z naslovom Šaleški gradovi viteza Gadolle. Zbornik vsebuje zapise Franca viteza pl. Gadolla (1797-1866), takratnega lastnika gradu Turn (v bližini Velenja). Franz Ritter von Gadolla je zapustil približno 3.300 strani rokopisov v nemškem jeziku. Prof. Zimmermann je transkribiral besedila in jih tako oživel v slovenskem jeziku. Zbornik ponuja bogat vpogled v zgodovino Šaleške doline in njene širše okolice.

Več o knjigi

Naslov: Šaleški gradovi viteza Gadolle

Urednik: Tone Ravnikar

Avtorji: Boris Golec, Lado Planko, Tone Ravnikar, Peter Zimmermann

Oblikovanje: Peter Stanislav Hafner

Založnica: Knjižnica Velenje

Kraj in leto izida: Velenje 2015