Mag. Zlatko Mikulič, podpredsednik Slovenskega panevropskega gibanja, je soavtor pred kratkim natisnjene znanstvene monografije o vodnem bogastvu Slovenije, nastale v sodelovanju z ugledno raziskovalno ustanovo Forschungszentrum Jülich v Nemčiji. Monografija z naslovom "Groundwater recharge in Slovenia" predstavlja prvo popolno vodno bilanco celotnega ozemlja Slovenije z ovrednotenjem vseh vodnih količin v vodnem krogu: padavin, vode v površinskih vodah in podzemne vode.

Monografija je dosegljiva tudi v elektronski obliki na naslovu: 

http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/036813-Energie_Umwelt_339.pdf