Danes ugotavljamo, da je arbitražno sodišče sprejelo dokončno, mednarodnopravno zavezujočo odločitev. V primeru teritorialnega morja se Slovensko panevropsko gibanje z odločitvijo ne strinja, ampak jo spoštuje. Republiki Sloveniji je arbitražno sodišče sicer dodelilo območje stika z mednarodnimi vodami, vendar ni upoštevalo vseh zgodovinskih dejstev oziroma jim ta dejstva niso bila primerno predstavljena s strani zagovornikov Republike Slovenije.
Skozi celoten postopek ostaja neodgovorjeno dejstvo, da Slovenija nikoli ni ponovno zavzela položajev čez reko Dragonjo in tako povzročila vzročno-posledičnega razmerja uti possidetis, kar se je odražalo v današnji razsodbi. Iz tega razloga je nastala nepopravljiva škoda, saj so izgube državnega ozemlja na območju Dragonje in posledično teritorialnega morja občutne. Celo sporazum Drnovšek-Račan, ki tudi ni bil optimalen, nam je omogočil ohranitev več teritorialnega morja.

Zaradi kredibilnosti in nadaljnje stabilnosti mednarodnega pravnega sistema, ki omogoča jasne okvire mednarodnih odnosov, pozivam Hrvaško, da spoštuje odločitev arbitražnega sodišča. Kot del vseevropskega Panevropskega gibanja pozivam tudi naše panevropske prijatelje na Hrvaškem, da spodbudijo politične akterje svoje domovine k delovanju v duhu evropskega sodelovanja, sobivanja in spoštovanja odločitev mednarodnega sodišča. Pozivam tudi institucije Evropske unije in ostalo mednarodno skupnost, da dejavno sodelujejo pri spoštovanju določil arbitraže.
Republika Slovenija je kot demokratičen mednarodnopravni subjekt zavezana k spoštovanju odločitve arbitražnega sodišča in v tem jo podpiram. Kot strokovnjak na področju mednarodnih odnosov in predsednik Slovenskega panevropskega gibanja (SPG) naprošam slovenske politike, naj arbitražo spoštujejo, vendar pa naj ne sprejemajo preuranjenih odločitev. SPG je bilo vedno dejavno vpleteno v vprašanje reševanja meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Prejšnji predsednik SPG, dr. France Bučar, je arbitražnemu sporazumu jasno nasprotoval. Dr. Bučar je vedno zagovarjal, da ima Republika Slovenija z ustavo določeno mejo na dan 25. 6. 1991.

V primeru, da Hrvaška tudi po izteku roka za uveljavitev določil arbitražnega sodišča še vedno ne bo spoštovala določil arbitražnega sodišča, naj tudi Slovenija odstopi od zavezanosti arbitražni odločitvi in ponovno stopi v bilateralna pogajanja z Republiko Hrvaško na podlagi notranjih meja SFRJ na dan 25. junija 1991. Saj ta odločitev arbitražnega sodišča ne sme postati temelj morebitnih novih bilateralnih pogajanj in s tem sredstvo za omejevanje pravic Slovenije. Če bo do te situacije prišlo, se je potrebno zavedati, da so institucije mednarodne skupnosti, predvsem Evropske unije, odpovedale, kar pa predstavlja nevaren precedens za mirno razreševanje sporov znotraj evropske družine narodov.

Naprošam slovensko vlado, slovenski parlament in druge relevantne državne institucije, da sedaj, ko je arbitražni rezultat znan, objavijo vso dokumentacijo, ki so jo zagovorniki Republike Slovenije predstavili Stalnemu arbitražnemu sodišču. Državljani in državljanke imamo pravico do celovite informacije glede dejstev, ki so bila predstavljena in so botrovala končnemu izidu arbitraže, ki za Slovenijo ni optimalen. Kakršnokoli označevanje te dokumentacije kot tajne, zaupne ipd. bi bilo nesprejemljivo in bi spodbudilo še večje nezaupanje do korektnosti dela naših državnih institucij.
Slovenija je sicer zavezana mednarodnemu pravnemu sistemu, vendar pa to ne odvezuje slovenskih politikov od prevzemanja odgovornosti za nastalo situacijo. Transparentno zagovarjanje narodnih interesov in blagostanje naše domovine pa je oziroma bi moralo biti cilj vsake državotvorne politike.

dr. Laris Gaiser, l. r.
predsednik
Slovensko panevropsko gibanje