Predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, mag. Laris Gaiser, pozdravlja začetek postopka razprave o spremembi referendumske zakonodaje, ki gre v smeri racionalizacije uporabe tako močnega političnega in demokratičnega instrumenta. Referendumska zakonodaja ne sme biti uporabljena kot orodje političnega obračunavanja in doseganja parcialnih političnih interesov. Koriščenje referendumske pravice kot načina odločanja mora biti uporabljeno za doseganje širših interesov Republike Slovenije, ki bodo za posledico imeli izboljšanje njenega položaja tako v Evropski uniji kot v širši mednarodni skupnosti. Evropska unija si za svojo varno prihodnost ne more privoščiti nestabilne države, v kateri politične elite populistično izkoriščajo volilno telo.

Gaiser se ne strinja z oceno Aleša Primca, da gre pri spremembah referendumske zakonodaje za omejevanje ali izničenje neposrednega odločanja ljudi oziroma še več, da bi lahko takšne spremembe vodile v velike družbene napetosti. Gaiser namreč ravno v racionalizaciji referendumske zakonodaje vidi vzvode politične stabilnosti. Na ta način bi preskočili nekatera politična obračunavanja, zaradi katerih želijo politiki svojo odgovornost preložiti na volilno telo. S takšnim ravnanjem se lahko izognemo velikim družbenim in ne nazadnje tudi političnim napetostim, kakršnim smo bili priča pri zadnjih nekaj referendumih. Ljudje bodo še vedno imeli možnost in pravico do referenduma, vendar o tistih vprašanjih, ki bodo življenjskega pomena za prihodnost celotne Slovenije, ne le njenih posameznih delov ali skupin. Ključno pri celotni zadevi pa je, da mora slovenska politična elita začeti sprejemati odgovornost za svoja dejanja.