Delegacija Slovenskega panevropskega gibanja se je udeležila mednarodne konference z naslovom Nova Evropska komisija in meje Evropske unije, ki je potekala 6. decembra 2014 v Bratislavi. Namen konference je bil spregovoriti o sestavi nove Evropske komisije in njenih prioritetah. Gostje in udeleženci so poseben poudarek namenili razpravi o mejah Evropske unije, saj bo to eno pomembnih področij nove Komisije.

Govorniki so se osredotočili na prioritete nove Evropske komisije in prednostne naloge njenega novega predsednika. Glede na stališča Jean-Clauda Junckerja o zunanji politiki EU so bili enotni, da si zunanja politika EU zasluži več pozornosti, saj mora EU postati močnejši in enotnejši igralec v mednarodni skupnosti. Podrobneje so se dotaknili vprašanja statusa in vstopa Turčije v EU ter razpravljali o vzhodni meji in vprašanju Ukrajine. V tem pogledu so izpostavili pomembnost varnosti in stabilnosti odnosov med EU in Rusijo ter medsebojnega zaupanja.

Laris Gaiser, predsednik SPG, je v svojem govoru izpostavil spreminjajoča se geopolitična razmerja v mednarodni skupnosti, ki močno vplivajo tudi na Evropo. Eden izmed pomembnih elementov v mednarodni skupnosti so meje, ki so ena bolj aktualnih zunanjepolitičnih tematik EU. EU ima še vedno odprti dve vprašanji glede mej – to sta južna in vzhodna meja. Še vedno išče odgovore in rešitve tako glede morebitne priključitve Turčije kot tudi konsolidacije odnosov z Ukrajino. Zato mora EU poenotiti stališča v zunanjepolitičnem delovanju. Hkrati pa je Evropsko komisijo pozval, naj postavi zunanjo politiko EU višje na svojo politično agendo.

Celoten govor Larisa Gaiserja lahko najdete tukaj.