Prevod knjige 'Na novih razpotjih' v angleščino predstavlja mednarodni javnosti Franceta Bučarja in njegovo sistemsko teorijo.

Predstavitev knjige je potekala v četrtek, 21. junija 2018. V pozdravnem nagovoru je prof. Peter Zimmermann Franceta Bučarja označil ne zgolj kot misleca, ampak tudi kot očeta slovenske demokracije, kar daje prevodu knjige še toliko večji pomen. 

Urednik knjige, Igor Kovač, je povedal, da izbor knjige 'Na novih razpotjih' temelji na tem, da je izmed vseh Bučarjevih knjig najmanj slovensko-centrična. Obenem pa najbojši približek koncizne razčlembe njegove teorije. Ta dva elementa sta tudi razloga zakaj bi tuji raziskovalci, ki o Sloveniji ne vedo veliko, bili zainteresirani prebrati ter se seznaniti z Bučarjem. Bučar je namreč v sistemsko teorijo vpeljal dva elementa: 1. elite ljudi, ki vodijo podsisteme; 2. etično povratno zanko odnosov med podsistemi.

Avtorica ene izmed študij, ki pospremljajo sam prevod, Urška Velikonja, je aplicirala Bučarjevo sistemsko teorijo na problem soočenja z gospodarskim kriminalom. Bučarjev pristop je mešanica strukture in agensa ter tako daje podstat novim pristopom. Peter Verovšek, prav tako avtor ene izmed študij, je izpostavil pestrost in raznolikost kritične teorije v Sloveniji. Bučarja je označil za neortodoksnega avtorja znotraj neortodoksne kritične teorije, saj v konfliktni odnos med kapitalističnim sistemom in nemočnim posameznikom postavlja narod kot mehanizem uravnjavanja svobode posameznika in silnic kapitalizma. Prevajalec knjige, Aleš Lampe, pa je poudaril, da jezik definira način razmišljanja ljudi. Bučarja ni oblikovala le slovenska družba, ampak tudi misel tujih avtorjev v njihovih jezikih. Kompakten in kompleksen slog Franceta Bučarja z dolgimi stavki, ki pa so zelo strukturirani in z jasnim smislom, pa mu je povzročal nemalo težav.

Govor prof. dr. Petra Zimmermanna lahko najdete tukaj.

Poročilo z dogodka in intervju lahko najdete tudi na spletni strani Radia Ognjišče.