Projekt JOCICEF

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v sklopu progama »Evropa za državljane «&n...
Projekt JOCICEF

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEAje v sklopu progama »Evropa za državljane « Evropske unije finančno podprla projekt Slovenskega panevropskega gibanja (SPG) z naslovom »Skupne moči državljanov za skupno evropsko prihodnost« (JOCICEF – Joint Citizens` Forces - Common European Future). Gre že za drugi projekt SPG, ki ga je Evropska komisija prepoznala kot pomembnega za prihodnost in delovanje Evropske unije.

Evropska unija je dosegla kritično točko, saj se od leta 1957 do sedaj še nikoli ni soočala s toliko življenjskimi izzivi. Politična neenotnost o ključnih politikah EU (Brexit, nemirna soseščina, begunska kriza, varnostni izzivi idr.) vodi države članice in njene državljane v vedno bolj nacionalno orientirane politike. Družbeni izzivi (npr. brezposelnost mladih in pomanjkanje služb) igrajo glavno vlogo pri vzbujanju nezaupanja do nadaljnje evropske integracije. Ti dejavniki so pomembno prispevali k porastu evroskepticizma v EU. Glede na raziskavo, ki jo je leta 2016 opravil inštitut Pew Research Center, se je evroskepticizem v EU povečal in je dosegel raven 47 % ljudi, ki so z današnjo EU nezadovoljni. Še več, EU dodatno slabi porast skrajnih levih in desnih strank, ki se jim uspe prebiti v nacionalne parlamente.

Zaradi velikega nezaupanja v institucije EU in njene politične odločevalce moramo graditi na načelu od spodaj navzgor, opolnomočiti državljane in civilnodružbene organizacije, da bi bolje in lažje razumeli nujnost in potrebo po nadaljnji in še tesnejši evropski integraciji. Izgrajevanje vzajemnega zaupanja in tesnejšega sodelovanja med državljani in političnimi odločevalci je ključno za prihodnost EU.

Namen projekta je privabiti in angažirati evropske državljane ter civilnodružbene organizacije v strukturiran dialog z evropskimi političnimi odločevalci o tem, kako zajeziti evroskepticizem in kako kapitalizirati potrebe za tesnejšo evropsko skupnost. Posebno pozornost bomo v projektu namenili dvigu razumevanja evropskega političnega odločevalskega procesa, kako prevesti in prenesti ideje ter potrebe državljanov do odločevalcev, kako izboljšati komunikacijske kanale ter s tem prispevati k izgradnji močne in enotne Evropske unije.

Trajanje projekta

Začetek: 1 september 2017
Konec: 28. februar 2019

Projektni partnerji

·       Slovensko panevropsko gibanje (Slovenija)

·       Avstrijsko panevropsko gibanje (Avstrija)

·       Panevropska unija Bosne in Hercegovine (Bosna in Hercegovina)

·       Madžarska panevropska unija (Madžarska)

·       Črnogorska panevropska unija (Črna Gora)

·       Mediterranean Affairs (Italija)

·       NATO Defense College Foundation (Italija)

·       Center za evropske politične študije (Belgija)

·       Transform – center za upravljanje konfliktov politični razvoj (Nemčija)

·       Evro-sredozemsko združenje ekonomistov (Španija)

·       DIVERSITY (Slovaška)

·       Europe’s People’s Forum (Danska)


Kontaktni podatki

Slovensko panevropsko gibanje
Cesta v Prod 90, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: 
info@panevropa.si
Spletna stran: 
www.panevropa.si